Lokal arbetsplan i slöjd

 

På vår skola skall eleverna:  

 

 

Detta sker genom:  
       
Få insikt i estetiska värden.

 

  Att värdera funktion samt färg- och formsättning.

 

 
Väcka intresse och kunskap för en god miljö, dit även arbetsmiljön räknas.

 

  Att ge eleverna insikt om resursanvändning, reparation och återanvändning.

 

 
Utveckla en handlingsberedskap för att vilja och kunna lösa praktiska problem och uppgifter i vardagslivet.

 

  Att eleverna får arbetsuppgifter med anknytning till vardagen.

 

 
Känna medinflytande och få vara med att välja och påverka.

 

  Att vi tillsammans diskuterar, planerar och utvärderar idéer och arbeten

 

 
Lära sig att arbeta både tillsammans med andra och självständigt.

 

  Att vi arbetar med gemensamma uppgifter, enskilda uppgifter och med tema-, projekt- och grupparbeten

 

 
I anslutning till praktiskt arbete förstärka basfärdigheterna läsa, skriva och räkna.

 

  Att i ett av arbetssätten i slöjden ingår uppgifter som att rita, skissa, mäta, läsa arbetsinstruktioner och beskrivningar.

 

 
Få kännedom om vårt eget kulturarv och olika kulturers hantverkstradition.

 

  Att låta elever få kunskap om hantverk genom lokala traditioner, samt insikt i ex. de samiska, aboriginska, indianska kulturerna och de olika invandrarkulturerna.

 

 
Kunna stärka sin egen kreativitet samt utveckla en skapande förmåga.

 

  Att låta eleverna prova nya okonventionella lösningar och att få arbeta i olika material och med olika tekniker.

 

 
Lära sig tänka framåt och få insikt i nya tekniker och material.   Att eleven har tillgång till annan utrustning än vad som normalt finns i ett hem, samt ha tillgång till modern utrustning, bl.a. datorer  
 

 

Skolverket.  LPO94 Kursplaner och betygskriterier

 

Skolverket. Slöjd, ämnesrapport till rapport 253, (NU-03)

 

 
 

 

 
21 februari 2008 19:25     Ansvarig: Lennart Röyter   För kontakt :  mailto:webmaster