Slöjdprocessen

 

”Kännetecknande för ämnet slöjd är elevernas delaktighet i en produktionsprocess från

idé till färdig produkt.”

(Ur kursplanen för slöjd)

 

VI KALLAR DET SLÖJDPROCESSEN och den innehåller fyra delar som hela tiden samverkar

med varandra under arbetet i slöjden:

 

Idé –                   jag vill göra en …

Planera –           så här ska jag göra …

Genomföra –     då behöver jag lära mig att använda dessa material och redskap

Värdera –           så här blev det för att …, – jag har lärt mig …

 

Slöjdens portfolio

Vår portfolio bygger på den sista av de fyra delarna. Eleverna får på datorn fylla i ett dokument på datorn.

De får avväga om arbetet var lätt, lagom eller svårt. De får också bestämma sig för om de är nöjda med

sitt arbete eller inte. De ska också berätta om de hade några problem med något, (jag har lärt mig).

Slutligen ska de berätta om hur arbetsgången genomfördes, (hur gjorde jag när jag…).

Dokumentet sparas sedan i en personlig mapp på datorn och när eleven slutar på skolan så får de sin

mapp nedbränd på en CD-rom skiva som de får med sig.

 

Så här säger Thomas Kroksmark professor i pedagogik:

”Slöjden är det enda ämne som utvärderar en process. I slöjden betygsätts kreativitet, idé,

ambitioner och inte bara om kanterna blev raka. Det här är en typ av kunskaper som blir

allt mer efterfrågade. Men att slöjden ligger i täten i detta kunskapsfält har inte nått utanför

slöjdsalarna.”

Slöjdforum 1998

 

Länk till lärarförbundets skrift pdf: Teoretiskt, praktiskt eller som i slöjden?

 

den 21 februari 2008 19:26     Ansvarig: Lennart Röyter   För kontakt :  mailto:webmaster